[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 : Yala Primary Educational Service Area Office 3
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
................
เมนูหลัก
ระบบส่งข่าวสาร
ผลสอบ O-NET - NT 55-59
ข้อมูลสารสนเทศ

 
เอกสารเผยแพร่

 

 
ลิงค์เว็บไซต์การศึกษา

  

เว็บโรงเรียนในสังกัด

ลิงค์หน่วยงานราชการ
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมด้านความมีวินัย ในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบัน( อ่าน : 148 / ดาวน์โหลด : 45 ) เจ้าของ นางสาวแจ่มจันทร์ สะแลหมัน
12/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาทักษะแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นการประกอบอาหาร ( อ่าน : 227 / ดาวน์โหลด : 48 ) เจ้าของ นางสาวหยาดพิรุณ บาลแพทย์
23/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่๒ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ( อ่าน : 272 / ดาวน์โหลด : 57 ) เจ้าของ นางสาวถนอม โนนะบุตร
22/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 229 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
9/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทยที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนประชาอุทิศ ( อ่าน : 264 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ วัลภา คำแสนโต
13/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การส่งเสริมการเรียนรู้พยัญชนะไทยของนักเรียนระดับปฐมวัยผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การอ่านออกเขียนได้ ( อ่าน : 451 / ดาวน์โหลด : 58 ) เจ้าของ นางสาวไซน๊ะ มูดี
30/ก.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 382 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
30/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ด้วย 5P โมเดล ( อ่าน : 479 / ดาวน์โหลด : 92 ) เจ้าของ นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ
23/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
9 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม( อ่าน : 482 / ดาวน์โหลด : 73 ) เจ้าของ นางสาวปภัสรา หาวอ และคณะ
22/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านธารมะลิ ( อ่าน : 708 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ นางสาวอุบล จิยิพงศ์
29/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
11 รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์( อ่าน : 398 / ดาวน์โหลด : 75 ) เจ้าของ นางสาวกชพร เส
21/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทีกษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล๖ (วัดเมืองยะลา) ( อ่าน : 657 / ดาวน์โหลด : 74 ) เจ้าของ สุกัญญา แซ่โง้ว
17/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 ผลการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบคำถามที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ( อ่าน : 568 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ ญาณิศา พิลาศรี
17/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( อ่าน : 527 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ นายพลกฤต หัสสะโร
17/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปผ่านอินเทอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พลเมืองดีกับวิถีการดำเนินชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 466 / ดาวน์โหลด : 73 ) เจ้าของ นายประทีป ชัยเพชร
11/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 วิธี เรื่อง พลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ( อ่าน : 840 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจิตมยุรี หมัดชูดชู
12/พ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่องอาหารและสารอาหาร และร่างกายมนุษย์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดยะลา ( อ่าน : 1264 / ดาวน์โหลด : 101 ) เจ้าของ นายชนกนันท์ พะสุโร
9/ต.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การเรียนการสอนแบบภควันตภาพเพื่อนักเรียนในศตวรรษที่ื 21 (Ubiquitous Learning for Students in the 21st Century) ( อ่าน : 955 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายชนกนันท์ พะสุโร
9/ต.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เพลงประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในโรงเรียนบ้านแลแวะ ( อ่าน : 1022 / ดาวน์โหลด : 107 ) เจ้าของ นางสาวมารีนา เจ๊ะดอเลาะ
4/ต.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การประยุกต์ใช้ Google Apps For Education เพื่อสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโต ( อ่าน : 993 / ดาวน์โหลด : 113 ) เจ้าของ นายธีรภัทร์ วิลัยรัตน์, นางสาวนฤสรณ์ ทันศรี,นางสาวนิตยา กองการ โรงเรียนบ้านโต
24/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>