คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านบ่อหินเจัดการเรียนการสอนคิดจินตคณิตคิดเลขเร็ว
    นางพาธินี ลิ่มสุวรรณ ครู รก.ผอ.รร.บ้านบ่อหิน ได้เชิญวิทยากรพิเศษ นางภลินทร คำสุวรรณ มาให้ความรู้และสอนวิธีคิดแบบจินตคณิตเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ที่ผ่านก....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จัดกิจกรรมวันสุนทร์ภู่สู่วันภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
    โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมจากวันสุนทร์ภู่สู่วันภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ยกย่อ....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็จ
    คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กชายอิสฮัม มะเด็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จัดอบรมหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) ณ โรงแร....อ่านต่อ 
[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]