คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเยาะต้อนรับองคมนตรีและคณะ
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรีและคณะได้เดินทางมายังหมู่บ้านสันติ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต คว้าเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
    วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต พร้อมตัวแทนคณะครูเดินทาง ร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดั....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติบางลาง
    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางพาธินี ลิ่มสุวรรณ ครูรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน มอบหมายให้กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านบ....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโตจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
    8 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต มอบหมายคณะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำร....อ่านต่อ 
[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]