คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 นิเทศการจัดการเรียน การสอน ในรูปแบบ Active Learning
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 พร้อมด้วย นางสาวรอกีนา กาเต๊ะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมนิเทศการจัดการ....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะครูโรงเรียนบ้านแหรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง STEM ศึกษา
    เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านแหร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร เข้าร่วมการอบรมเรื่อง STEM ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการ....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร้อย ฉก.ตชด.443มอบทุนนักเรียนได้รับรองเท้าโครงการสานฝันเด็กน้อยชายแดนใต้
    เมือ่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางพาธินี ลิ่มสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินได้ต้อนรับ ร.ต.อ.นเรศ ศรีนวล รอง ผบ.ร้อย ฉก.....อ่านต่อ 

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูรร.บ้านบ่อหินเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
    ด้วยนางพาธินี ลิ่มสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน มอบหมายให้ นางสาววันกรุทรง กาซอนางสาวนูรูลฮูดา บือราเฮง, นายสิงหา ขำเล็ก เข้าร่วม....อ่านต่อ 
[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]